O'Z VAQTIDA CHIQMAGAN DOIMIY TISHLARNI TASHXISLASH VA KOMPLEKS DAVOLASH

Shaamuhamedova F.A., Murtazaev S.S., Ne’matova M.A., Baxtiyorova M.I., & Kamolov K.N. (2024). O’Z VAQTIDA CHIQMAGAN DOIMIY TISHLARNI TASHXISLASH VA KOMPLEKS DAVOLASH. Stomatologiya, 1(1), 139–141. извлечено от https://uzda.uz/index.php/stomatologiya/article/view/342

Аннотация

Retensiyaga uchragan tishlar- bu fiziologik yorib chiqmagan va jag'da joylashgan, ildizlarning shakllanishi tugagan tishlardir. Har qanday tishlar guruhi retensiyaga uchrashi mumkin, lekin qoziq tishlarning o'z vaqtida chiqmasligi eng keng tarqalgan. Yuqori jag' kesuv tishlar sohasida tez-tez uchraydigan ortiqcha tishlar ham boshqa tish retensiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra tishni retensiyaga uchrash sababi mahalliy va umumiy omillardir.

Библиографические ссылки

Nigmatov R.N., Shomuxamedova F.A. Ortodontiya. 1-jild Tish-jag’ anomaliyalari va deformatsiyalari, tekshirish usullari. - T. 2020 yil.

Nigmatov R.N. Shomuxamedova F.A., Nigmatova I.M. Ortodontiya Darslik. 2-jild Tibbiyot oliy o’quv yurtlarining "Stomatologiya" fakulteti Talabalari. T. 2021.

Sayt: (https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ otorhino laryngology (https://www. krasotaimedicina.ru/diseases/ zabolevanija_lor/adenoids

Отчет о опубликованные научные труды сотрудников кафедры ортодонтии и зубного протезирования за 2022-23 учебный год. // Нигматов Р.Н., Муртазаев С.С., Нигматова И.М., Арипова Г.Э., Шамухамедова Ф.А., и др./ Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии и ортодонтии» г. Ташкент – 2023. С. 167-187.