Среда, Сентябрь 18, 2019

об ассоциации

img

Быть членом ассоциации

Сиз стоматологлар ўз малакангизни ошириш ва стоматология дунёси янгиликлари билан танишмоқчи бўлсангиз  Ўзбекистон стоматологлар ассоциациясига аъзо бўлинг ва фойда олинг.      ai.hasanov1965@mail.ru

1.Аъзоларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини юридик химоянгизни таъминлаш (малакали юрист ёрдамида).

  1. Ассоциация web-сайтидан маълумот олиш; Яъни

Ассоциация тузган электрон сайтдан фойдаланиш (стоматология дунёсидаги янгиликлар, хом ашёлар, илмий ишлар, Стоматология фармокотерапияси, юрист маслахати, чет элда ва Республикамизда ўтказиладиган тадбирлар режаси, Вазирлар махакамасидан ва Соғлиқни сақлаш вазирлигидан чиқаётган янги буйруқ ва қарорлар, хамда стоматологияда иш топиш вилоятлар кесимида ва ҳакозо);

  1. Ассоциация томонидан стоматологияни ривожланшига қўшилган хизматларидан фойдаланшига (таъминот, малака ошириш, ассоциация томонидан бериладиган сертификатлар ).
  2. Ассоциациянинг “Стоматология” журналида ва ўтказилади-ган конференциялар тўпламида врачлик-амаллий ишларин-гизни чоп этиш ва ишлаётган клиникангизни реклама қилиш
  3. Категорияга ва лицензияга худудий ассоциация раислари томонларидан бериладиган тақризлардан (хисоботига), тав-сияномалардан (шахс ва врачлик фаолиятига) фойдаланиш
  4. Стоматологик хом ашёни ва стоматологик дорилар, хамда тиббий техник анжомларни сифатини ва танлаш имконига тавсия ва маслахатлар берилади.

7.Республика ва чет эл ассоциациялари томонидан ўткази-ладиган тадбирларда иштирок этиш ва тавсиялар олиш .

  1. Худудий ассоциация орқали тарқатиладиган хом ашё ва стомтехникани тизимли равишда қонуний харид қилиш

9. Ассоциациясининг раиси -  т.ф.д.  Хасанов  Адхам Иброхимович  +998-93-392-55-75;